Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność za środowisko i zmiany klimatyczne to nasz cel!

Dasko_voedselveiligheid_kwaliteit

Odpowiedzialność za środowisko

Jako firma rodzinna, zwracamy dużą uwagę na człowieka i społeczeństwo. 

Otrzymaliśmy w Holandii nagrodę Lean & Green Award za osiągnięcie 20% redukcji emisji CO2. Zawsze szukamy innowacji; czyniąc nasze usługi transportowe inteligentniejszymi dla Twojej korzyści.

Czujemy się odpowiedzialni za środowisko i zmiany klimatyczne, co nas motywuje do podejmowania aktywności, które przyczynią się do zmniejszenia negatywnego wpływu na planetę. 

Angażujemy się w lokalne społeczeństwo

Mając wpływ na lokalne społeczności  wspieramy  i angażujemy się w następujące działania:

– wspieramy akcje Kierowcy Dzieciom 

– uczestniczymy w akcji wsparcia niepełnosprawnych dzieci (Niegolewo). 

– pomagamy w ramach programu „Zdążyć z pomocą” i „Mam Marzenie”

– zbieramy dary dla Schroniska „Gaj” oraz Ukrainy

Uważamy, że takie akcje są niezbędne dla naszej społeczności. Prowadzą one do zdrowszych relacji i silniejszego poczucia przynależności

Kodeks etyki

Grupa Dasko kładzie szczególną uwagę na odpowiedzialność i uczciwość. Zasady etyczne towarzyszą nam we wszystkich relacjach i na każdym etapie łańcucha dostaw. 

Ciągle aktualizujemy nasze podejście do etyki w biznesie i zapewniamy, że nasze postępowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, standardami i oczekiwaniami naszych pracowników, klientów i dostawców. Dla bezpieczeństwa każdego, działamy w duchu Fair Play i wykonujemy naszą prace rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem.